آزادی یک بازداشتی در بانه با تودیع وثیقه...

ماف نیوز: یک بازداشتی در شهرستان بانه با تودیع وثیقه آزاد شد. اتهام مطروحه از سوی ارگانهای امنیتی علیه وی «تشویش اذهان عمومی» عنوان شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، عصر روز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶، «عبدالسلام صالحی» از اهالی بانه پس از ۲۴ روز بازداشت با ...