آزادی دو شهروند بازداشت‌شده در پیرانشهر با تودیع وثیقه...

ماف نیوز: دو عضو بازداشت‌شده‌ی یک خانواده در پیرانشهر با تودیع وثیقه آزاد شدند. پیش از این نیز دو عضو دیگر بازداشت‌شده‌ی این خانواده تا هنگام اتمام مراحل دادرسی موقتا آزاد شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸، دو شهروند به نامهای ...

آزادی دو شهروند بازداشت‌شده در پیرانشهر همزمان با ادامه‌ی با...

ماف نیوز: دو عضو بازداشت‌شده‌ی یک خانواده در پیرانشهر با تودیع وثیقه آزاد شدند و همزمان دو عضو دیگر این خانواده همچنان در بازداشت به سر می‌برند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، دو شهروند از اهالی شهرستان پیرانشهر به نامهای "داوود قاسمی" و ...