بازداشت یک فعال مذهبی اهل‌سنت در ارومیه...

ماف نیوز: یک فعال مذهبی اهل‌سنت در شهرستان ارومیه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یک‌شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹، نیروهای امنیتی در شهرستان ارومیه یک فعال اهل سنت را بازداشت کردند. تلگرام ماف نیوز هویت این شهروند، "عبدالعزیز حیدرپور" اهل روستای کهریز از توابع ...