گشودن آتش بر روی کولبران از سوی هنگ مرزی سردشت...

ماف نیوز: در درگیری میان نیروهای هنگ مرزی و کولبران در روستایی از توابع سردشت، یک کولبر زخمی شد. همچنین یک دختر روستایی هم در پی مسدودکردن راه از سوی روستاییان و گشودن آتش از سوی نیروهای هنگ مرزی، دچار جراحت شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ...