انتقال پنج بازداشتی اهل اشنویه جهت بازجویی به ارومیه...

ماف نیوز: پنج شهروند بازداشتی اهل شهرستان اشنویه جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شدند. این افراد روز دوشنبه ۱۱ مرداد توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، پنج شهروند بازداشتی شهرستان اشنویه به نامهای عبید انوری ...