محکومیت شش شهروند در سنندج و کرمانشاه به ۱۹ ماه حبس تعزیری...

ماف نیوز: یک شهروند در دادگاه انقلاب کرمانشاه و پنج شهروند در دادگاه انقلاب سنندج با اتهاماتی سیاسی محاکمه شده و مجموعا به ۱۹ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک شهروند به نام "عبید عزیزنژاد" از اهالی کرمانشاه از سوی دادگاه انقلاب این ...

بازداشت یک شهروند در کرمانشاه همزمان با آزادی یک شهروند در س...

ماف نیوز: یک شهروند در کرمانشاه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همزمان یک شهروند بازداشت‌شده در سننندج با اتمام بازجوییها به صورت موقت آزاد شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته یک شهروند به نام "عبید عزیزنژاد" از اهالی کرمانشاه ...