مرگ و مصدومیت سه کولبر در مناطق مرزی سلماس و سردشت...

ماف نیوز: یک کولبر در مناطق مرزی شهرستان سلماس بر اثر سرمازدگی جان خود را از دست داد و یک تن دیگر هم بر اثر سرمازدگی، هر دو دستش را از دست داد. همزمان یک کولبر در مناطق مرزی شهرستان سردشت در حین کولبری در حال عبور از رودخانه‌ دچار ...