انتقال یک بازداشتی به زندان نقده همزمان با بازداشت دو شهروند...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده از اهالی شهرستان پیرانشهر به نام عمر خاگزاد از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه به زندان نقده منتقل شد. همزمان دو شهروند به نامهای دیاکو تارا در پیرانشهر و عثمان روستا در میرآباد سردشت از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و ...