بازداشت سه شهروند در ایلام، سرپل‌ذهاب و بانه از سوی نیروهای ...

ماف نیوز: نیروهای امنیتی در شهرستانهای ایلام، بانه و سرپل‌ذهاب، سه شهروند را به صورت جداگانه بە اتهام «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷، «امیر برکتی» فرزند غلامرضا از ...