آزادی سه زندانی سیاسی از زندانهای ارومیه و اوین...

ماف نیوز: عثمان مصطفی پور و محمد نظری دو زندانی سیاسی، روز پنج‌شنبه بصورت مشروط از زندان ارومیه آزاد شده‌اند. عثمان مصطفی پور از حدود ۲۸ سال پیش و محمد نظری از حدود ۲۵ سال پیش در زندان‌های تبریز، رجایی شهر و ارومیه تحمل حبس کرده بودند. این دو زندانی ...