کارگران پتروشیمی ایلام هنوز معوقات‌شان را نگرفته‌اند...

  ماف نیوز: جمعی از کارگران پتروشیمی ایلام از ۶ ماه ‌‌پیش دستمزدشان را دریافت نکرده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، صبح روز ۱۴ تیرماه سال ۱۳۹۶ خورشیدی، جمعی از کارگران پیمانکاری یکی از شرکتهای نفتی در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود مقابل فرمانداری مهران دست به ...