هفت زندانی سیاسی از زندان نقده آزاد شدند...

ماف نیوز: هفت زندانی محبوس در زندان نقده، قبل از اتمام دوران محکومیتشان از زندان این شهر آزاد شدند. این افراد از اهالی شهرستان پیرانشهر هستند که در دو سال اخیر به اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام به احکام حبس محکوم شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق ...

بازداشت چهار شهروند در پیرانشهر و سنندج از سوی نیروهای امنیت...

ماف نیوز: نیروهای امنیتی در سنندج یک فعال کارگری را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. همزمان در پیرانشهر هم سه شهروند با اتهاماتی نامشخص از سوی نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، "عزت محمودی" ۳۹ ساله به ...