یک متهم سیاسی اهل ارومیه به زندان این شهر منتقل شد...

ماف نیوز: عزیز نصیری متهم سیاسی اهل ارومیه پس از ۲۶ روز بازجویی به زندان این شهر منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، "عزیز نصیری" شهروند اهل ارومیه با اتمام مراحل بازجویی پس از ۲۶ روز از بازداشتگاه سپاه پاسداران به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. تلگرام ...