مرگ یک زن در شهرستان ارومیه در اثر خودسوزی...

ماف نیوز: یک زن در شهرستان ارومیه اقدام به خودسوزی کرده و جان خود را از دست داد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، یک زن اهل شهرستان ارومیه از طریق خودسوزی به زندگی خود پایان داد. هویت این زن، "عشرت نیکخویی" فرزند جمشید، مادر ...