محکومیت یک معلم در دیواندره به هفت سال حبس...

ماف نیوز: عطاالله احسنی معلم ساکن دیواندرە از سوی دادگاه کیفری این شهرستان بە هفت سال حبس محکوم شده و منتظر رای دادگاه تجدیدنظر می‌باشد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته حکم مجموعا ٧ سال حبس “عطااللە احسنی“ معلم ساکن دیواندرە بە وی ابلاغ شدە است. ...