آزادی یک شهروند بازداشتی در مریوان همزمان با انتقال یک شهرون...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده‌ در مریوان پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شد و همزمان یک شهروند در شهرستان سقز جهت اجرای حکم سه ماه حبس به زندان منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷، «سلمان ...

محکومیت یک تن در سقز به حبس همزمان با صدور قرار بازداشت یک ف...

ماف نیوز: یک شهروند سقزی از سوی شعبه‌ی یکم دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. همزمان در سنندج برای یک فعال کارگری حکم یک ماه بازداشت موقت صادر شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «عطا رحمان‌زاده» ...