کشته و زخمی‌شدن دو تاجر مرزی (کاسبکار) در شهرستان سقز...

ماف نیوز: دو تاجر مرزی (کاسبکار) از اهالی شهرستان سقز بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی کشته و زخمی شدند. تلگرام ماف نیوز به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، یک تاجر مرزی (کاسبکار) به نام "کیوان رضازاده" فرزند ناصر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی ...