هشدار عفو بین الملل در رابطه با کارگران زندانی در ایران...

  ماف نیوز: سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که بسیاری از رهبران اتحادیه‌های کارگری ایران در زندان هستند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، در آستانه‌ی روز جهانی کارگر، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که بسیاری از رهبران اتحادیه‌ها در ایران در زندان هستند و با مشکلات فزاینده‌یی مواجه هستند. تلگرام ...