سه کولبر در مرزهای ارومیه و بانه زخمی شدند...

ماف نیوز: در پی تیراندازی نیروهای مرزبانی به سوی کولبران در شهرستان ارومیه یک تن و در بانه دو نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک کولبر به نام «عقیل ابراهیمی» ۲۶ ساله فرزند عبدال از اهالی مرگور ارومیه در حالی که راهی ارتفاعات مرزی ...