آزادی علی آذربرزین با پابند الکترونیکی از زندان نقده...

ماف نیوز: علی آذربرزین زندانی سیاسی با پابند الکترونیکی از زندان نقده آزاد شد. او با اتهاماتی مرتبط با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده و از بهمن‌ماه ۹۹ جهت تحمل حبس در زندان نقده محبوس بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر ...

پنج زندانی سیاسی از زندان نقده به مرخصی اعزام شدند...

ماف نیوز: پنج زندانی سیاسی اهل اشنویه و پیرانشهر از زندان نقده به مرخصی اعزام شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۹، پنج زندانی سیاسی به نامهای نادر ضیایی‌فر، علی آذربرزین، ظاهر پس‌وپیش، کیوان نژادرسول و باپیر برزه از زندان نقده به مرخصی ...