دو زندانی سیاسی اهل اشنویه با پایان دوران محکومیتشان آزاد شد...

ماف نیوز: دو زندانی سیاسی اهل اشنویە به نامهای علی اسماعیلی و هیمن راغ با پایان دوران محکومیتشان از زندان آزاد شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، اخیرا دو زندانی سیاسی اهل اشنویە به نامهای "علی اسماعیلی" و "هیمن راغ" پس از اتمام دوران محکومیتشان از زندان آزاد ...

محکومیت دو شهروند همزمان با بازداشت سه متهم سیاسی جهت اجرای ...

ماف نیوز: سه متهم سیاسی در شهرهای ایلام، سقز و مریوان جهت اجرای احکام تعزیری‌شان به زندان هر یک از شهرهای محل سکونتشان منتقل شدند. همزمان دو شهروند در اشنویه و ایلام به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام" هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. به ...

تبرئه‌ی یک شهروند در سقز و آزادی یک بازداشتی در ارومیه؛ بازد...

ماف نیوز: یک شهروند سقزی در رابطه با اتهام «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» در دادگاه تبرئه شد. همزمان یک شهروند بازداشت‌شده در ارومیه با اتمام بازجوییها به صورت موقت آزاد شد. در شهرهای سنندج، اشنویه، سروآباد و پاوه هم هفت شهروند بازداشت شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی ...