آزادی یک شهروند بازداشت شده در سنندج همزمان با بازداشت یک تن...

ماف نیوز: علی الله‌ویسی شهروند بازداشت‌شده در سنندج پس از اتمام بازجوییها آزاد شده و همزمان یک شهروند دیگر به نام ولی نصیری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، “علی الله‌ویسی” از اهالی روستای” کورکوره” از توابع سنندج پس از اتمام مراحل ...