یک کولبر در ارتفاعات مرزی چالدران کشته شد...

ماف نیوز: یک کولبر پس از دستگیری از سوی نیروهای سپاه پاسداران در ارتفاعات مرزی شهرستان چالدران هدف شلیک مستقیم قرار گرفته و جان خود را از دست داد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شب پنجشنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۹، یک کولبر در ارتفاعات مرزی شهرستان چالدران پس از ...