انتقال پنج شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل پیرانشهر به ارومیه...

ماف نیوز: پنج شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل پیرانشهر جهت تکمیل مراحل بازجویی، به یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در ارومیه منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، پنج شهروند اهل پیرانشهر جهت ادامه‌ی بازجوییها از یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در این شهر به ارومیه منتقل شدند. [caption id="attachment_32459" align="alignright" width="300"] علی ...