آزادی دو شهروند همزمان با ادامه‌ی بازداشت چهار تن دیگر در سن...

ماف نیوز: دو شهروند در شهرستانهای کرمانشاه و ثلاث‌باباجانی با تودیع وثیقه آزاد شدند. همزمان چهار شهروند دیگر در شهرستانهای بانه و سنندج همچنان تحت بازجویی هستند. یک شهروند پیرانشهری هم پس از آزادی با تودیع وثیقه در پی فشار نهادهای امنیتی از ایران خارج شد. به گزارش مرکز دموکراسی و ...

آزادی دو شهروند بازداشت‌شده در مریوان و اشنویه همزمان با باز...

ماف نیوز: هوشیار کسرایی در مریوان پس از نزدیک به سە ماه بازداشت و رزگار معروف در اشنویه به صورت موقت آزاد شدند. بازداشت آنها مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام بوده است. همزمان یک روزنامەنگار در مریوان و یک دانشجو هم در کرمانشاه از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند. ...