بوکان؛ بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: علی عزیززاده شهروند اهل شهرستان بوکان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد. بە گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ٦ مردادماه ١۴٠٠، یک شهروند به نام “علی عزیززاده” توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بوکان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. گفته ...