بازداشت چهار نفر در اشنویه همزمان با بازجویی از دو تن در سلم...

ماف نیوز: نیروهای امنیتی چهار تن از اهالی شهرستان اشنویه را به صورت جداگانه بازداشت کردند. در سلماس هم دو شهروند از سوی سپاه پاسداران مورد بازجویی قرار گرفتند. اتهامات همگی این افراد مرتبط با احزاب کُردی بوده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، سه تن از اهالی ...