زخمی‌شدن یک کولبر در مناطق مرزی سلماس از سوی نیروهای سپاه پا...

ماف نیوز: گروهی از کولبران در مناطق مرزی سلماس در کمین نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفتند و در نتیجه‌ی گشودن آتش بر روی آنها، یک کولبر زخمی شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، چند روز پیش گروهی از کولبران در مناطق مرزی سلماس در کمین نیروهای سپاه پاسداران ...