مرگ و مصدومیت چهار کولبر در مناطق مرزی...

ماف نیوز: چهار کولبر در مناطق مرزی شهرستانهای اشنویه پیرانشهر و سردشت در نتیجه‌ی شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی زخمی شدند. همزمان یک کولبر در شهرستان جوانرود در حین کولبری دچار سرمازدگی شده و جان خود را از دست داد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شلیک نیروهای مرزبانی اشنویه ...