یک کولبر در مناطق مرزی سردشت زخمی شد...

ماف نیوز: یک کولبر جوان در مناطق مرزی سردشت در پی شلیک نیروهای مرزبانی زخمی شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک کولبر به نام «علی مام‌ویسی» ۲۷ ساله، در مناطق مرزی سردشت در میان جمعی از کولبران مورد هجوم نیروهای مرزبانی قرار گرفته و از ناحیه‌ی ران ...