احضار یک شهروند اهل سردشت از سوی اداره‌ی اطلاعات...

ماف نیوز: یک شهروند اهل شهرستان سردشت به اداره‌ی اطلاعات این شهر احضار شد. وی دو هفته‌ی پیش هم یک بار دیگر احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک شهروند اهل شهرستان سردشت به نام "علی مولانیا" به اداره‌ی اطلاعات این شهرستان ...