دو کولبر دیگر در سردشت و پیرانشهر زخمی شدند...

ماف نیوز: یک کولبر در نقاط مرزی شهرستان سردشت در اثر شلیک نیروهای مرزبانی دچار جراحت شد. یک کولبر هم در مرز پیرانشهر در اثر سقوط از ارتفاع زخمی شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته گروهی از کولبران در نقطه‌ی صفر مرزی سردشت توسط نیروهای ...