عمر خاگزاد با تودیع وثیقه از زندان نقده آزاد شد...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده از اهالی شهرستان پیرانشهر به نام عمر خاگزاد از زندان نقده آزاد شد. این شهروند روز ۱۱ خرداد ۹۹ بازداشت و پس از اتمام بازجوییها، روز ۲۲ تیرماه از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه به زندان نقده منتقل شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و ...