فتاح فروهر و عمر خاگزاد از زندان نقده آزاد شدند...

ماف نیوز: فتاح فروهر و عمر خاگزاد دو زندانی سیاسی اهل پیرانشهر با مرخصی پایان حبس از زندان نقده آزاد شدند. این افراد پیش از این به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام هر کدام به یک سال حبس تعزیری و چهار سال حبس تعلیقی محکوم شده ...

دادگاه تجدیدنظر؛ محکومیت دو زندانی سیاسی اهل پیرانشهر به حبس...

ماف نیوز: عباس صدیقی و عمر خاگزاد دو زندانی سیاسی اهل پیرانشهر از سوی دادگاه تجدیدنظر در ارومیه هر کدام به یک سال حبس تعزیری و چهار سال حبس تعلیقی محکوم شدند. این افراد پیشتر دی‌ماه سال جاری در دادگاه انقلاب پیرانشهر به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد ...

دو متهم سیاسی جهت اجرای حکم راهی زندان نقده شدند...

ماف نیوز: روز شنبه ۱۱ بهمن‌ماه، دو متهم سیاسی اهل پیرانشهر به نامهای عباس صدیقی و عمر خاگزاد جهت اجرای حکم راهی زندان نقده شدند. این افراد دی‌ماه سال جاری در دادگاه انقلاب پیرانشهر به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام هرکدام به پنج سال حبس تعزیری ...

محکومیت دو متهم سیاسی اهل پیرانشهر به ده سال حبس تعزیری...

ماف نیوز: دو متهم سیاسی اهل پیرانشهر به نامهای عباس صدیقی و عمر خاگزاد در دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به ده سال حبس تعزیری محکوم شدند. این شهروندان به ترتیب در روزهای ۲۶ اردیبهشت‌ و ١١ خرداد ۹۹ بازداشت و پس از چند ماه بازجویی با تودیع وثیقه آزاد ...

عمر خاگزاد با تودیع وثیقه از زندان نقده آزاد شد...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده از اهالی شهرستان پیرانشهر به نام عمر خاگزاد از زندان نقده آزاد شد. این شهروند روز ۱۱ خرداد ۹۹ بازداشت و پس از اتمام بازجوییها، روز ۲۲ تیرماه از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه به زندان نقده منتقل شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و ...

انتقال یک بازداشتی به زندان نقده همزمان با بازداشت دو شهروند...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده از اهالی شهرستان پیرانشهر به نام عمر خاگزاد از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه به زندان نقده منتقل شد. همزمان دو شهروند به نامهای دیاکو تارا در پیرانشهر و عثمان روستا در میرآباد سردشت از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و ...