بازداشت یک شهروند در سقز از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: یک شهروند اهل سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۲۷ شهریور ۱۴۰۰، “غریب شریف زاده” شهروند اهل سقز توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. گفته می‌شود بازداشت آقای شریف‌زاده ...

بازداشت یک تن در سقز همزمان با انتقال دو تن برای تحمل حبس به...

ماف نیوز: روز سه‌شنبه‌ی گذشته، یک شهروند سقزی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. تاکنون اطلاعی در رابطه با محل نگهداری و یا علت بازداشت وی کسب نشده است. دو شهروند سقزی دیگر هم جهت تحمل حبس به زندان منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به ...