آزادی دو شهروند بازداشت‌شده‌ی کرد در تهران با تودیع وثیقه...

ماف نیوز: دو شهروند از اهالی شهرستان سنندج که با اتهامات مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام در شهرستان دماوند از توابع استان تهران بازداشت شده بودند، آزاد شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸، دو شهروند بازداشت‌شده از اهالی شهرستان سنندج به نام‌های ...

آزادی دو شهروند بازداشت‌شده کرد در تهران همزمان با ادامه‌ی ب...

ماف نیوز: دو شهروند از اهالی شهرستان سنندج که با اتهامات مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام در شهرستان دماوند از توابع استان تهران بازداشت شده بود، آزاد شده‌اند و دو تن دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته "سیف ...

آزادی یک بازداشتی از اهالی بوکان همزمان با ادامه‌ی بازداشت چ...

ماف نیوز: یک شهروند از اهالی شهرستان بوکان که با اتهامات مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام در تهران بازداشت شده بود، پس از اتمام بازجوییها با تودیع وثیقه آزاد شد. همزمان چهار شهروند از اهالی سنندج که در شهرستان دماوند از توابع استان تهران بازداشت شده بودند، همچنان در ...

بازداشت پنج شهروند کرد در دماوند و تهران...

ماف نیوز: چهار شهروند از اهالی سنندج در شهرستان دماوند از توابع استان تهران و یک شهروند اهل بوکان در تهران بازداشت شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸، یک شهروند از اهالی شهرستان بوکان در بلوار سعادت آباد تهران از سوی نیروهای امنیتی ...