انتقال یک زندانی متهم به قتل عمد جهت اجرای حکم در زندان سنند...

ماف نیوز: یک زندانی به نام غلامرضا (شورش) مروتی که از بابت قتل به اعدام محکوم شده بود، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی زندان سنندج منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، "غلامرضا (شورش) مروتی" که از سال ۸۸ در زندان ...