احضار و بازجویی از دو روزنامه‌نگار از سوی دادسرای کرمانشاه...

ماف نیوز: غلامرضا نوری علا، مدیرمسئول روزنامه‌ی "نقد حال" کرمانشاه و یکی دیگر از همکاران این نشریه به اتهام "تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار شایعه‌ی ابتلای استاندار کرمانشاه به کرونا" به دادسرا احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه 13 ...