فؤاد وکالتی موقتا از زندان ماکو آزاد شد...

ماف نیوز: فؤاد وکالتی شهروند بازداشت‌شده در ماکو با تودیع وثیقه به صورت موقت از زندان این شهر آزاد شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸، یک شهروند به نام “فؤاد وکالتی” از اهالی شهرستان ماکو پس از نردیک به چهل روز بازداشت، با ...