فؤاد وکالتی از بازداشتگاه اطلاعات ارومیه به زندان ماکو منتقل...

ماف نیوز: فؤاد وکالتی شهروند بازداشت‌شده در ماکو پس از اتمام مراحل بازجویی، از بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات ارومیه به زندان ماکو منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، هفته‌ی آخر تیرماه ۱۳۹۸، یک شهروند به نام “فؤاد وکالتی” از اهالی شهرستان ماکو پس از اتمام مراحل بازجویی از ...