فؤاد وکالتی جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان ماکو منتقل ...

ماف نیوز: فؤاد وکالتی از اهالی شهر ماکو بازداشت و جهت تحمل حکم یک سال حبس تعزیری به زندان این شهر منتقل شد. او پیش از این به اتهام "تبلیغ علیه نظام" از سوی دادگاه انقلاب خوی محاکمه و به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی ...

فؤاد وکالتی موقتا از زندان ماکو آزاد شد...

ماف نیوز: فؤاد وکالتی شهروند بازداشت‌شده در ماکو با تودیع وثیقه به صورت موقت از زندان این شهر آزاد شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸، یک شهروند به نام “فؤاد وکالتی” از اهالی شهرستان ماکو پس از نردیک به چهل روز بازداشت، با ...

فؤاد وکالتی از بازداشتگاه اطلاعات ارومیه به زندان ماکو منتقل...

ماف نیوز: فؤاد وکالتی شهروند بازداشت‌شده در ماکو پس از اتمام مراحل بازجویی، از بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات ارومیه به زندان ماکو منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، هفته‌ی آخر تیرماه ۱۳۹۸، یک شهروند به نام “فؤاد وکالتی” از اهالی شهرستان ماکو پس از اتمام مراحل بازجویی از ...

بازداشت هشت شهروند در شهرهای مختلف از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: هشت شهروند به صورت جداگانه در شهرهای بوکان، ماکو، چالدران، شوط و بازرگان توسط نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بازداشت شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، هفته‌ی گذشته یک شهروند به نام "فؤاد وکالتی" از اهالی شهرستان ماکو توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و از ...