آزادی یک بازداشتی در سنندج همزمان با ادامه‌ی بازداشت دو شهرو...

ماف نیوز: یک بازداشتی در سنندج بعد از نزدیک به یک ماه به صورت موقت آزاد شد و همزمان دو تن دیگر همچنان در بازداشت اداره‌ی اطلاعات به سر میبرند. اتهام آنها «همکاری با یکی از احزاب کُردی» بوده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۱ ...