فتاح فروهر و عمر خاگزاد از زندان نقده آزاد شدند...

ماف نیوز: فتاح فروهر و عمر خاگزاد دو زندانی سیاسی اهل پیرانشهر با مرخصی پایان حبس از زندان نقده آزاد شدند. این افراد پیش از این به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام هر کدام به یک سال حبس تعزیری و چهار سال حبس تعلیقی محکوم شده ...

محکومیت یک شهروند اهل پیرانشهر به حبس تعزیری و انتقال وی به ...

ماف نیوز: یک شهروند اهل پیرانشهر به نام فتاح فروهر به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به یک سال حبس تعزیری و چهار سال حبس تعلیقی محکوم شده و جهت تحمل حکم به زندان نقده منتقل شد. این شهروند روز ١٠ تیرماه ٩٩ بازداشت و پس ...

بازداشت و انتقال یک شهروند اهل پیرانشهر به اطلاعات ارومیه...

ماف نیوز: یک شهروند اهل پیرانشهر به نام فتاح فروهر که روز 10 تیرماه بازداشت شده بود، جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات ارومیه منتقل شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک شهروند بازداشت‌شده از اهالی پیرانشهر به نام "فتاح فروهر" جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات ...