انتقال سه شهروند بازداشت‌شده‌ی کرد در دماوند به زندان اوین...

ماف نیوز: سه شهروند بازداشت‌شده‌ی کرد در دماوند به نامهای فرزین رستمی، فرامرز قاسمی‌آذر و شاهپور حبیبی به زندان اوین منتقل شدند. تاکنون اتهام مطروحه علیه این افراد مشخص نشده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، سه شهروند بازداشت‌شده از اهالی سنندج به نامهای “فرزین رستمی” فرزند علی، ...

بازداشت دو شهروند کرد از سوی نیروهای امنیتی در شهرستان دماون...

ماف نیوز: دو شهروند کرد از اهالی سنندج در شهرستان دماوند از توابع استان تهران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامشخصی منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۴ دی‌ماه ۱۳۹۸، "فرامرز قاسمی‌آذر" فرزند فتاح و "شاهپور حبیبی" فرزند عیسی ساکن شهرستان دماوند ...