یک زندانی با اتمام مدت محکومیتش از زندان ایلام آزاد شد...

ماف نیوز: یک شهروند ایلامی پس از تحمل حبس شش ماهه از زندان این شهر آزاد شد. شاکی وی وزارت اطلاعات بود و اتهامات مطروحه علیه وی مرتبط با احزاب کُردی و ابراز شادی در پی برگزاری رفراندوم استقلال کردستان عراق بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «فرامرز ...

یک شهروند ایلامی جهت تحمل حبس به زندان منتقل شد...

ماف نیوز: یک شهروند ایلامی جهت تحمل حبس شش ماهه به زندان این شهر منتقل شد. شاکی وی وزارت اطلاعات است و اتهامات مطروحه علیه وی مرتبط با احزاب کُردی و ابراز شادی در پی برگزاری رفراندوم استقلال کردستان عراق بوده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ...

محکومیت دو تن به حبس تعزیری در ایلام و سنندج همزمان با آزادی...

ماف نیوز: یک تن در ایلام به شش ماه حبس محکوم گردید. همزمان دستگاه قضایی در سنندج، یک فعال مدنی را به چهار سال حبس محکوم کرد. یک بازداشتی در شهرستان جوانرود از توابع کرمانشاه نیز با تودیع وثیقه آزاد گردید. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۲۳ ...