اعدام یک زندانی در شیروان و بخشش دو تن دیگر...

ماف نیوز: حکم یک زندانی که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود در زندان شیروان (خراسان شمالی) اجرا شده است. در همین زندان دو متهم به قتل، با اعلام رضایت شکات پرونده از اعدام نجات پیدا کردند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به ...