انتقال چهار شهروند بازداشتی اهل سروآباد به مریوان...

ماف نیوز: چهار شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل سروآباد جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در مریوان منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته چهار شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل سروآباد به نامهای "سیامک ادوایی"، "فردین ادوایی"، "اکرم (محمد) ادوایی" و "بهزاد ادوایی" جهت بازجویی به یکی از ...

استمرار بازداشت چهار شهروند بازداشت‌شده در سروآباد...

ماف نیوز: چهار شهروند بازداشت‌شده در شهرستان سروآباد همچنان در بازداشت و تحت بازجویی به سر می‌برند. این افراد به «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» متهم شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، دو تن از اهالی روستای سلین از توابع بخش اورامان شهرستان سروآباد ...