بازداشت سه شهروند در مریوان از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: در شهرستان مریوان سه شهروند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامشخصی منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، سه تن از اهالی روستای نی از توابع مریوان به نامهای "فردین بدخش" ۲۳ ساله فرزند لطیف، "سینا جاست" ۲۲ ساله فرزند سالار و "هادی ...