اجرای حکم قصاص یک متهم به قتل عمد در زندان سنندج...

ماف نیوز: حکم قصاص یک متهم به قتل عمد در زندان سنندج به نام فرزاد سیف پناهی اجرا شد. او پیش از این جهت اجرای حکم از زندان قروه به زندان سنندج منتقل شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، بامداد چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸، حکم قصاص “فرزاد ...