قریب‌الوقوع‌ بودن اجرای حکم قصاص یک متهم به قتل عمد در قروه...

ماف نیوز: احتمال اجرای حکم قصاص یک متهم به قتل عمد در زندان قروه به نام فرزاد سیف پناهی قریب‌الوقوع می‌باشد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته به خانواده‌ی “فرزاد سیف‌پناهی” زندانی متهم به قتل عمد در قروه اعلام شده است در صورت عدم کسب رضایت ...